מודול 1 מבוא
יחידה 1 איך עובדת העברת הנתונים למערכת חיצונית
מודול 2 שמירת הנתונים באתר
יחידה 1 שמירת עותק של הנתונים באתר
מודול 3 העתקת הנתונים למערכות דיוור
יחידה 1 העברת הנתונים לרב מסר/שלח מסר
יחידה 2 העברת הנתונים ל- V.I.PLUS
Powered By WP Courseware

כתיבת תגובה