מודול 1 סרטונים
יחידה 1 הרשמה לגוטו וובינר והגדרת הוובינר הראשון (14:18)
יחידה 2 תהליך הזמנה לוובינר (12:40)
יחידה 3 הפעלה של גוטו וובינר (25:57)
Powered By WP Courseware

כתיבת תגובה