קורס:מערכת דיוור סמוב - SMOOVE
לא ניתן לצפות ביחידה כי לא נכנסת למערכת.

כתיבת תגובה